algemeen I historiek I wie is wie I doelstellingen I contact I vraag/aanbod

AV RVB

IEC

 

voorbije Europeades

fotogalerij

______________

komende Europeade Nuoro-Sardinië

deelnemende groepen

info deelnemende groepen

____________

voorbije Europeade

12-16 juli 2023 Gotha-Duitsland

reacties, getuigenissen en beelden 

In Antwerpen werd in 1964 de eerste Europeade gehouden o.l.v. wijlen Mon De Clopper (1922-1998). Met veel idealisme bracht hij mensen van verschillende Europese culturen samen om in verbondenheid en respect voor de ander elkaars cultuur te waarderen, te respecteren en te promoten.

Langzaam groeide de Europeade. Groepen uit heel Europa kwamen aansluiten en brachten telkens een schitterend spektakel. Vriendschappen werden gesloten. Banden aangehaald. Elke regio uit Europa kreeg en krijgt nog steeds zijn kans om zijn cultuur te laten zien.

Op 4 maart 1994 werd het Europeadecomité Vlaanderen (ECVL) opgericht met als doel Vlaanderen te vertegenwoordigen in de grote Europeadefamilie. Vele Vlaamse groepen hebben zich toen aangesloten om samen in onderling overleg dans, muziek en vendelnummer te bepalen voor de eerstvolgende Europeade. Ook andere activiteiten werden gepland: deelname aan meiboomplantingen en andere culturele activiteiten.

Om juridisch betere bescherming te bieden werd het Europeadecomité Vlaanderen omgevormd tot een VZW.

Europeadecomité Vlaanderen bestaat uit een Algemene Vergadering waaruit een Raad van Bestuur wordt verkozen. Verschillende initiatieven worden genomen om het ECVL beter bekend te maken onder de Vlaamse volkskunstgroepen. Ook wordt er intensief gezocht hoe ECVL dichter kan gebracht worden bij de aangesloten groepen en leden. Heel recent werd een nieuw logo geïntroduceerd. Deze nieuwe website, en facebook- en twitterpagina zijn hierin ook zeer belangrijke onderdelen.

Mensen die willen meehelpen zijn altijd welkom en kunnen zich makkelijk aanmelden via deze website of door één van de ECVL leden of groepen te contacteren.